“Een installatie die iedereen moet ervaren!”

 

“Een bijzondere ervaring en unieke manier om op een zeer realistische wijze in de leefwereld van een ander te stappen. Zeker in de huidige maatschappij waarin er weinig tolerantie is naar elkaar, is het indrukwekkend en in sommige gevallen zelfs aangrijpend om te zien hoe de wereld er voor iemand met een andere kleur/religie/culturele achtergrond uitziet. Een installatie die iedereen moet ervaren!”

Sandrine Tehi, beleidsadviseur LHBTIQ+, Gemeente Amsterdam

 

Korte terugblik

Van november 2018 t/m april 2019 is Critical Mass met het interactieve VR-project Met andere ogen langs alle stadsdelen van Amsterdam gereisd. Op alle plekken waar we zijn geweest, heeft de VR-installatie geleid tot open, mooie en soms pijnlijke gesprekken over vraagstukken omtrent diversiteit, sociale in-/uitsluiting en inclusie. Door de kracht van de VR-beleving gingen gesprekken snel de diepte in en bleken mensen meer bereid tot het delen van persoonlijke en soms heftige ervaringen.

In samenwerking met onze partners Openbare Bibliotheek Amsterdam en Stichting Vreedzaam zijn we met zo’n 1.000 Amsterdammers in gesprek gegaan. Daarnaast hebben 21.000 mensen online over Met andere ogen gehoord en nog eens 39.472 mensen via sociale media.

“De VR beleving is een bijzondere ervaring om de dialoog over discriminatie met onbekenden te starten. Het verlaagt de drempel om het over een heel gevoelig onderwerp te hebben. De gespreksleider stelde scherpe en noodzakelijk vragen, het begin van een zeer interessant dialoog.”
Naomi Arrindell, Projectleider Verjonging en Diversiteit, Amnesty International Nederland

 

Impact

De Gemeente Amsterdam kwam langs en maakte onderstaande video in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart):


Interesse voor jouw organisatie of bedrijf?

We kunnen de installatie ook naar jou toe brengen

Zoek je een interactieve en indrukwekkende manier om thema’s als sociale (on)gelijkheid, racisme en discriminatie op een persoonlijke en open manier bespreekbaar te maken? Bijvoorbeeld met collega’s, vrijwilligers, ketenorganisaties of samenwerkingspartners?

Wij kunnen de installatie Met andere ogen ook naar jou toe brengen. Neem contact op met Michael Ghebreab, projectmedewerker bij Critical Mass, via e-mail: michael@criticalmass.nl of telefoon: 030-2714956.

Critical%25252BMass_%25252BMet%25252Bandere%25252Bogen_OBA_1